Prosze czekać...

O Firmie

„OCHRONA ŚRODOWISKA JEST EKONOMICZNIE ATRAKCYJNA” 

Rozwój systemu kanalizacji i budowa nowych oczyszczalni ścieków w znacznym stopniu poprawiły stan naszego środowiska naturalnego ale jednocześnie spowodowały wytworzenie przez oczyszczalnie ponad 3,000,000 Mg osadów ściekowych (20% s.m.) w roku 2015.  Ten stan będzie się zwiększał z każdym rokiem.  Zagospodarowanie takiej ilości osadów, jest jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych i logistycznych w kraju.  

Zachowanie środowiska w jak najlepszej kondycji jest obowiązkiem każdego z nas. Biorąc na siebie współodpowiedzialność za ochronę środowiska dla przyszłych pokoleń mamy jedocześnie świadomość kosztów związanych z jego utrzymaniem. 

W kooperacji z Amerykańskimi firmami „hi-tech”, Enexpol Energy proponuje ekologiczne i ekonomicznie opłacalne technologie:

 • Janicki Bioenergy – utylizacja osadów ściekowych metodą termiczną z odzyskiem wody oraz kogeneracją
 • Schwing Bioset – higienizacja i stabilizacja osadów ściekowych do postaci bio-produktu nawozowego

Enexpol Energy jest wyłącznym przedstawicielem firm Janicki Bioenergy i Schwing Bioset w Polsce.

Zapraszam do współpracy

DOWNLOADS BIOSET
 • CLOSE
  MATERIAŁY DO POBRANIA BIOSET
  Zamknij okno
  DOWNLOADS REGEN
 • X Close
  MATERIAŁY DO POBRANIA REGEN
 • X Zamknij okno