Prosze czekać...

BioSet

BIOSET – Higienizacja i Przetwarzanie Komunalnych Osadów Ściekowych

Likwidujemy skutecznie, tanio i bezwonnie, problem utylizacji osadów ściekowych. Higienizując i przetwarzając osad, niwelujemy jego podatność na zagniwanie, zapobiegamy powstawaniu odoru i całkowicie likwidujemy organizmy chorobotwórcze. 

BIOSET to czysty, niepylny, szczelnie zamknięty od początku do końca system, z wychwytem zapachów na wylocie.  Oszczędny, gdyż całe potrzebne do stabilizacji ciepło technologiczne powstaje wewnątrz reaktora, w wyniku zamkniętego procesu chemicznego.  Proces może być przerwany i rozpoczęty ponownie w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla parametrów procesu czy jakości produktu końcowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257), osady zhigienizowane w systemie BIOSET, o zerowej zawartości bakterii Salmonella w 100 g osadu i zerowej zawartości żywych jaj pasożytów jelitowych w kg s.m., spełniają warunki do stosowania w rolnictwie i do rekultywacji gruntów,

BIOSET posiada tylko kilka ruchomych części i bardzo małe wymagania konserwacyjne.  Podstawowym elementem, który wymaga konserwacji, jest pompa tłokowa. Ponieważ w procesie stabilizacji osadów pompa wykorzystuje mniej niż 10% swojego nominalnego ciśnienia roboczego, zużycie jej elementów jest minimalne.

DANE TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE


http://enexpol.com/wp-content/uploads/2016/10/C1-lo-res-1200x900.jpg

Skuteczny, tani i bezwonny system higienizacji i przetworzenia komunalnych osadów ściekowych. Standardowe urządzenia Schwing Bioset mogą przerabiać do 10 Mg/h osadu ściekowego


Parametry Bioset 1.5

Temperatura procesu stabilizacji55°C
Przerób osadu ściekowego (20% s.m.)1500kg/h
Zużycie wapna148.8kg/h
Zużycie katalizatora1.2kg/h
Zużycie energii elektrycznej16.16kWh
Zawartość s.m. w bio-produkcie37             %

 


http://enexpol.com/wp-content/uploads/2016/10/C2-lo-res-1200x900.jpg


Koszty operacyjne

Wapno (400 zł/tonę)59.50zł/h
Katalizator (3960 zł/tonę)3.86zł/h
Energia (0.37 zł/kWh)5.98zł/h
Wydajność produkcyjna1.65Mg/h
Koszt wytworzenia bio-produktu42.02zł/Mg

KONTAKTAdres

ul. 3 Maja 30-14, 28-400 Pińczów, Polska

Telefon

+48.50.500.2080

Email

energy@enexpol.com

DOJAZD


DOWNLOADS BIOSET
 • CLOSE
  MATERIAŁY DO POBRANIA BIOSET
  Zamknij okno
  DOWNLOADS REGEN
 • X Close
  MATERIAŁY DO POBRANIA REGEN
 • X Zamknij okno